Dây Curoa Nối Nhanh

Dây V-Belt Loại Đặc Biệt là loại dây được thiết kế chuyên dụng trong trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp trong nhà máy. Tránh tình trạng dừng sản xuất do sự cố đứt hay hư hỏng dây truyền động trong các ca làm việc. Mang đến hiệu quả về năng suất cũng như nhân công lao động. Dây được liên kết từng mắc xích được thiết kế đặc biệt với nhau nhằm chịu lực cao nhất tương đương với dây cơ bản của máy.