Băng Tải Con Lăn Xếp

Băng Tải Con Lăn là loại băng tải thông dụng nhất trong sản xuất dân dụng hàng ngày. Dùng để thay thế vận chuyển hàng hóa thay vì phải dùng bằng sức người. Con lăn thường có hai loại vật liệu chính là kim loại và nhựa. Được chia làm 3 loại chính: Băng Tải Con Lăn Xếp, Băng Tải Con Lăn Nhựa và Băng Tải Con Lăn Inox.