Băng Tải Cao Su Gầu Tải

Băng Tải Cao Su có gắn gầu tải: Băng tải cao su có gắn thêm gầu tải thường có khổ rộng như B500, B600, B650 , B800 , B1000, B1200 có lớp vải ở giữa (gọi là lớp bố – ký hiệu là P) và có những độ dày phổ biến sau: 3P x 7; 4P x 8-8.5 ; 4P x 9 ; 5P x 10 ; 6Px 12

Chiều cao gầu tải : 5, 10, 15, 20, 25, 30 (mm).

Ứng dụng: Dùng để tải thức ăn, hàng nhẹ,… lên cao theo phương ngang hay thẳng đứng